Viranomaisen velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää

Tasa-arvolain (6 c §) mukaan viranomaisen tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Tasa-arvolaissa sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Velvoite ennaltaehkäistä syrjintää koskee myös kuntien, maakuntien ja valtion järjestämiä palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai liikuntapalveluja. Syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi julkiset palvelut tulee järjestää niin, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat on otettu huomioon.

Jokaisen valtion ja kunnan työntekijän on hyvä tuntea perusasiat sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemasta syrjinnästä. Näin varmistetaan, että viranomaisessa osataan puuttua syrjintään ja ennaltaehkäistä sitä.

Julkaisu: Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus (PDF)