Läroanstaltens jämställdhetsplan

En jämställdhetsplan som utarbetas i en skola eller läroanstalt är ett verktyg för att stödja det jämställdhetsfrämjande arbete som utförs i skolan eller läroanstalten. Jämställdhetsplanen främjar jämställdhet i skolan mellan könen och förhindrar diskriminering på grund av kön. Jämställdhetsplanen säkerställer att skolor och läroanstalter utför ett systematiskt arbete för att främja jämställdheten.

Det är viktigt att arbetet för jämställdhet grundar sig på behoven i skolan eller vid läroanstalten, samt hos eleverna eller studerandena. Då en skola eller läroanstalt utarbetar en jämställdhetsplan som motsvarar dess egna behov ökar också engagemanget för att främja jämställdheten.

Jämställdhetsplanen ska innehålla en redogörelse över jämställdhetsläget i skolan eller vid läroanstalten, vilka åtgärder som krävs för att främja jämställdheten samt en utvärdering av genomförandet och resultaten av de åtgärder som ingick i den tidigare jämställdhetsplanen.

Plikten att utarbeta en jämställdhetsplan som strävar till att utveckla läroanstaltens verksamhet gäller alla läroanstalter som ordnar undervisning eller utbildning som grundar sig på lagen. Från början av 2015 utvidgades plikten så att den även omfattar undervisning som grundar sig på lagen om grundläggande utbildning.