Yhdistyksen erisuuruiset jäsenmaksut naisille ja miehille (TAS/236/2009)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin kannanottoa moottoriurheilutoimintaa harjoittavan yhdistyksen jäsenmaksuista, jotka olivat erisuuruiset naisille ja miehille. Naisten jäsenmaksu oli pienempi kuin miesten. Yhdistys perusteli asiaa sillä, että yhdistyksen toimintaan haluttiin saada mukaan enemmän naisia, kun heitä oli vain noin viisi prosenttia yhdistyksen jäsenistä. 

Tasa-arvolaissa kielletään välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää ei kuitenkaan ole vain joko naisten tai miesten hyväksyminen muun yhdistyksen kuin varsinaisen työmarkkinajärjestön jäseniksi, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen. 

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että tapauksessa oli kyse kahden eri perusoikeuden - yhdistymisvapauden ja sukupuolten välisen tasa-arvon - välisestä ristiriidasta.  Yhdistyksellä on sekä Suomen perustuslain että yhdistyslain takaama oikeus järjestää toimintansa haluamallaan tavalla. Yhdistys voi täten itse määritellä toimintatapansa, kunhan sen tarkoitus ja toiminta ovat hyvän tavan mukaisia. Yhdistyksellä on myös oikeus hyväksyä haluamansa säännöt sekä valita niiden mukaan jäsenensä, ja näin ollen se voi yhdistysautonomian nojalla vapaasti päättää myös jäsenmaksujensa suuruudesta. 

Yhdistyksen säännöissä ei ollut mainintaa siitä, että jäsenmaksu voi olla naisille erisuuruinen, vaan tämä perustui ainoastaan kerhon vakiintuneeseen ja sen vuosikokousten yleisesti hyväksymään käytäntöön. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa esitetyistä kannanotoista ilmenee, että yhdistyksen kokouksen päätös määrätä erisuuruisia maksuja ei riitä jäsenten yhdenvertaisesta kohtelusta poikkeamiseen, vaan erilaisten maksuluokkien noudattaminen edellyttää sääntöjen muuttamista tältä osin. 

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että myös sukupuolten välisestä tasa-arvosta on jäseneksi hyväksymisessä - ja siten myös jäsenmaksujen suuruudesta määräämisessä - mahdollista poiketa yhdistysautonomian perusteella. Tällöin kuitenkin edellytetään, että erilaisesta kohtelusta määrätään yhdistyksen säännöissä.

17.12.2009