Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu esittävät muutosta äitiysrahakäytäntöihin (VVTDno-2015-518; TAS 78/2018, annettu 12.02.2018)

Äitiyslaki on hyväkysytty eduskunnassa tällä viikolla. Äitiyteen liittyvässä lainsäädännössä on kuitenkin edelleen epäkohtia yhdenvertaisuudennäkökulmasta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu esittävät sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin äitiysrahaoikeuden muuttamiseksi, siltä osin kuin kyse on myöhäisestä raskauden keskeyttämisestä tai kohtukuolemasta.

Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu katsovat, että sairausvakuutuslain soveltaminen johtaa tietyissä tilanteissa ristiriitaiseen ja yhdenvertaisuuslain näkökulmasta erilaiseen kohteluun. Lain mukaan äitiysrahaa myönnetään kohtukuolematapauksissa ja silloin, kun raskaus keskeytyy spontaanisti 154 päivän jälkeen. Jos raskaus sen sijaan joudutaan keskeyttämään 154 päivän jälkeen sikiön terveydentilan vuoksi, oikeutta äitiysrahaan ei ole.

Asiasta saatiin selvitys Kansaneläkelaitokselta. Selvityksessä KELA viittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 2 §:ään, jonka mukaan oikeutta äitiysrahaa ei ole, jos raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja se on keskeytetty raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla. KELA katsoo, että lain sanamuoto on yksiselitteinen.

KELA:n mukaan ei ole kuitenkaan perusteltua, että raskauden keskeyttämään joutuneen ja kuolleen lapsen synnyttäneen naisen oikeus äitiysrahaan on erilainen kuin muiden. KELA kertoo tuoneensa ongelman sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja esittäneensä sairausvakuutuslain uudelleenharkintaa.

- Lainsäädännöllä luodaan usein tahattomasti syrjiviä rakenteita, joita pitää voida purkaa, korostaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.  

- Näissä tilanteissa äideillä on tarve äitiysvapaaseen ja on kohtuutonta evätä se heiltä, varsinkin kun äitiysrahaa maksetaan rinnasteisiksi katsottavissa tilanteissa. Mahdollisuus saada äitiysrahaa parantaisi näiden naisten asemaa, toteaa tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Valtuutetut esittävät, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy toimenpiteisiin sairausvakuutuslain 9 luvun 2 §:n muuttamiseksi siten, että oikeus äitiysrahaan olisi yhdenvertainen.

02.03.2018

08.03.2018