Vakuutusoikeuden tulkinta sama kuin tasa-arvovaltuutetun: Henkilötunnuksen muuttuminen ei voi olla edellytys hormonihoitojen erityiskorvattavuudelle

Sukupuoltansa korjaavilla henkilöillä on ollut ongelmia hormonikorvaushoitojen erityiskorvattavuuden alkamisessa. Kela on antanut sairausvakuutuslain nojalla päätöksen lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää.   Päätöksen mukaan sukurauhasten vajaatoiminnan on katsottu alkavan päivänä, jona sukupuolen muuttuminen vahvistetaan ja henkilötunnus muuttuu uuden sukupuolen mukaiseksi.

Tasa-arvovaltuutettu selvitti asiaa jo vuonna 2008. Valtuutettu totesi lausunnossaan, että käytäntö, jossa korvattavuus määräytyy henkilötunnuksen perusteella eikä lääketieteellisin perustein, asettaa transsukupuoliset henkilöt eri asemaan kuin muut. Tasa-arvovaltuutettu kehotti Kelaa muuttamaan korvauskäytännön kriteerit sellaisiksi, että ne eivät johda transsukupuolisten henkilöiden syrjivään kohteluun lääkekorvausten myöntämisessä. Lausunnon antamisen jälkeen tasa-arvovaltuutettu piti asiaa esillä tavatessaan Kelan edustajia. Kelassa odotettiin vakuutusoikeuden ratkaisua ennen päätöksen muuttamista.

Vakuutusoikeus antoi 9.9.2014 (VakO 3394:2012) ratkaisun, jossa se katsoi Kelan ylittäneen sille laissa siirretyn toimivallan siltä osin kuin se oli päätöksessään määrännyt sukurauhasen vaikeaan vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden erityiskorvaamisen edellytykseksi sukupuolen muuttumisen vahvistamisen ja henkilötunnuksen muuttumisen.

Vakuutusoikeuden ratkaisun jälkeen Kela on antanut 5.1.2015 päätöksen, jossa se on korjannut ohjettaan niin, että sukupuolen muuttuessa lääketieteellisestä syystä sukurauhasten vajaatoiminnan katsotaan alkavan päivänä, jona muuttuneen sukupuolen vahvistamisen kaikki lääketieteelliset edellytykset ovat yksiselitteisesti täyttyneet ja niiden täyttyminen on osoitettu molempien asianmukaisten yliopistollisten sairaaloiden moniammatillisten työryhmien psykiatrian erikoislääkäreiden antamilla selvityksillä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu 9.9.2014/3394:2012 (annettu 9.9.2014)
Tasa-arvovaltuutetun lausunto: Hormonikorvaushoidon erityiskorvattavuuden edellytykset sukupuolen korjauksen yhteydessä (TAS 229/07, annettu 30.9.2008)
 

27.01.2015