Hyppää sisältöön

Vain naisille suunnattu rallitarjous (TAS 81/2013, annettu 20.6.2013)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko Tommi Mäkinen Eventsin naisille suunnattu naistenpäivän rallitarjous ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Naisille suunnattu tarjoushinta oli 49 € / hlö (norm. 214 €). Edun arvo oli 165 euroa.

Yrityksen valtuutetulle antaman selvityksen mukaan naistenpäivän tarjous oli yrityksen vastaus naisasiakkaiden pyyntöön saada ajaa naisten kesken. Yrityksen mukaan naiset eivät välttämättä halua tulla miesten kanssa samaan tapahtumaan, koska ralli koetaan miehisenä lajina. Naisille haluttiin antaa mahdollisuus ajaa rallia ilman miesten läsnäoloa.

Tasa-arvolaki sallii tavaroiden ja palveluiden tarjoamisen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille tietyissä rajatuissa tilanteissa. Esimerkiksi kansainväliseen naistenpäivään rajoittuva naisille suunnattu tarjous on mahdollinen. Pelkästään toiselle sukupuolelle kohdistetut tarjoukset ovat kuitenkin sallittuja vain, mikäli niiden rahallinen arvo on suhteellisen pieni. Tässä tapauksessa tasa-arvovaltuutettu piti tarjousta rahallisen arvonsa vuoksi tasa-arvolain vastaisena.

 

05.09.2013