Hyppää sisältöön

Uusi translaki on merkittävä askel, mutta sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa on vielä parannettavaa

07.02.2023
Päivi Lehto

On hienoa ja erittäin tärkeää, että translaki hyväksyttiin vihdoin. Lain uudistus on merkittävä askel sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon parantamiseksi. Tasa-arvovaltuutettu pitää hyvänä sitä, että ihmisoikeusvelvoitteiden vastainen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä sukupuolen korjaamisen ehtona poistuu ja juridinen sukupuolen vahvistaminen ja lääketieteelliset hoidot eriytetään toisistaan. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan.  

Kun sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä diagnooseista ja korjaushoidoista, on samalla tärkeää huolehtia siitä, että sukupuoliristiriitaan hoitoja tarvitsevilla on tarjolla riittävät, asianmukaiset ja saavutettavat terveyspalvelut ja tarvittaessa myös psykososiaalista tukea. Eri alojen ammattihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa on varmistettava sukupuolen moninaisuutta koskeva osaaminen.

Uudistuva translaki ja siihen otetut kirjaukset eivät toki ole täydellisiä. Lainsäädännön kehittämistyössä tulee jatkossa huomioida myös muut sukupuolen moninaisuuteen liittyvät kysymykset ja erityisesti lapset ja nuoret. Valmistelussa tulee painottaa ihmisoikeusperusteisuutta ja lapsen oikeuksia. 

Suomessa on syytä tarkastella intersukupuolisten lasten hoitokäytäntöjä henkilökohtaisen koskemattomuuden ja lasten oikeuksien näkökulmasta. Intersukupuolisten lasten oikeuksien tehokas toteutuminen olisi turvattava laintasoisella sääntelyllä. Tasa-arvovaltuutettu on eduskuntakertomuksissa 2018 ja 2022 suosittanut, että intersukupuolisten lasten kiireettömistä lääketieteellisistä toimenpiteistä tulee pidättäytyä, kunnes lapsella on mahdollisuus antaa tietoon perustuva suostumus. 

Sukupuolen mukaan eriytetyt tilat ja pukeutuminen ovat valtaosalle väestöstä arkipäivää kouluissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja palveluissa. Niistä säädetään kuitenkin harvoin lain tasolla. Tasa-arvovaltuutettu suositti eduskunnalle vuonna 2022 antamassaan kertomuksessa, että lain tasolla linjattaisiin, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon sukupuolen mukaan eriytetyissä tiloissa ja palveluissa. 

Tekemistä siis riittää seuraavalle hallituskaudelle. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että tulevan hallitusohjelman kirjaukset huomioivat sukupuolten tasa-arvon ja että sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät epäkohdat korjataan.