Urheilijoiden valinta arvokilpailuihin (TAS 131/2010, annettu 28.1.2011)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko Suomen Ampumaurheiluliitto asettanut erään naisurheilijan epäedullisempaan asemaan sukupuolensa perusteella valitsemalla miehiä arvokisoihin kyseistä naista selvästi heikommilla tuloksilla.

Suomen Ampumaurheiluliitolta saadun selvityksen mukaan urheilijoiden valinnat arvokilpailuihin ja maajoukkueeseen perustuvat ennakkoon ilmoitettuihin valintakriteereihin sekä annettuihin urheilullisiin näyttöihin. Kyseinen naisurheilija olisi näyttöjensä perusteella tullut valituksi maajoukkueeseen. Koska naisurheilija kuitenkin on järjestelmällisesti kieltäytynyt allekirjoittamasta Ampumaurheiluliiton urheilijasopimusta, joka on edellytyksenä arvokisoihin osallistumiselle, häntä ei ole voitu valita kannanottopyynnössä mainittuihin arvokilpailuihin.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, ettei Suomen Ampumaurheiluliitto ole syyllistynyt tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään jättäessään kyseisen naisurheilijan valitsematta arvokilpailuihin ja edellyttäessään häneltä urheilijasopimuksen allekirjoittamista.

30.01.2011