Tyttöjen ja naisten mäkihypyn edistäminen (TAS 293/2014, annettu 22.10.2014)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin kiinnittämään huomiota mäkihyppyä harrastavien tyttöjen ja naisten saamaan epätasa-arvoiseen kohteluun. Yhteydenoton mukaan tytöt ja naiset kohtaavat erityisesti seuratasolla erinäisiä ongelmia yrittäessään harrastaa mäkihyppyä täysipainoisesti ja tasavertaisesti lajia harrastavien poikien ja miesten tavoin. Lausunnonpyytäjän mukaan eräät seurat esimerkiksi kieltäytyvät pyynnöstä huolimatta järjestämästä tytöille ja naisille omia valmennusryhmiä tai kilpailujen yhteydessä tytöille ja naisille suunnattuja erillisiä sarjoja. Myöskään seurojen noudattama palkitsemiskäytäntö ei välttämättä aina noudata tasa-arvon periaatetta.

Tasa-arvovaltuutettu piti tärkeänä ja kiitettävänä, että Suomen Hiihtoliitto on osoittanut esimerkkiä edistäessään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti tyttöjen ja naisten mäkihypyn asemaa Suomessa. Hiihtoliitto pyrkii luomaan lajia harrastaville tytöille ja naisille tasavertaiset olosuhteet ja mahdollisuudet harrastaa valitsemaansa lajia. Tasa-arvovaltuutettu toivoo, että Suomen Hiihtoliitto käyttää kaikkia käytössään olevia keinoja, jotta tämä toteutuisi myös seuratasolla.

Tasa-arvovaltuutettu toivoo Suomen Hiihtoliiton muistuttavan seuroja myös siitä, että myös urheiluseura, mäkihyppykilpailun järjestäjänä, voi syyllistyä syrjintään kohdellessaan mies- ja naisosallistujia eri tavalla sukupuolen perusteella esimerkiksi eriarvoisen palkitsemistavan seurauksena.

31.10.2014