Hyppää sisältöön

Työsuhteen päättäminen koeajalla työntekijän ilmoitettua raskaudestaan (TAS 259/2015, annettu 27.11.2015)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin arvioimaan, syrjittiinkö myyjänä työskennellyttä nuorta naista, kun hänen työsuhteensa päätettiin koeajalla viikko sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut työnantajalle olevansa raskaana. Työnantaja oli ilmoittanut irtisanomisen syyksi toiminnan tappiollisuuden.

Työnantaja kertoi selvityksessään, että työsopimus päätettiin, koska myyntipaikan vuokrasopimuksen jatko oli epäselvä ja kesän myyntimäärät olivat jääneet alhaisiksi. Työnantajalla oli myös syytä epäillä työntekijän työpanoksen olleen osasyynä alhaiseen myyntiin, sillä työnantajan mukaan hänellä oli muun muassa paljon itse järjestämiään poissaoloja töistä. Kaksi viikkoa työsopimuksen päättämisen jälkeen aiempaa vuokrasopimusta saatiin kuitenkin jatkettua ja samaan aikaan avattiin myös toinen myyntipiste. Työnantaja palkkasi kolme uutta myyjää, jotka vuorolistan mukaan kiersivät kummassakin myyntipaikassa. Irtisanotulle työntekijälle työtä ei tarjottu, koska työnantaja muisti hänen kieltäytyneen matkustamasta toiseen myyntipisteeseen.

Työntekijän vastineen mukaan myynnin alhaisuus ei voinut johtua vuokra-asioista, vaan ongelmana oli se, että hänellä ei kesän aikana ollut myyntipisteessä mitään myytävää. Tuotteiden sesonki oli vasta alkamassa, kun hänet irtisanottiin. Väitteet itse järjestetyistä poissaoloista eivät työntekijän mukaan pitäneet paikkaansa. Hän ei myöskään ollut kieltäytynyt kiertämästä eri myyntipisteissä.

Tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää on työsuhteen irtisanominen tai purkaminen sukupuolen perusteella. Raskaana olevaa työntekijää ei saa irtisanoa raskauden perusteella eikä myöskään raskauteen liittyvän työkyvyn alenemisen perusteella. Näyttövelvollisuus siitä, että irtisanottua henkilöä ei ole syrjitty, on tasa-arvolain mukaan työnantajalla.

Työsopimuslaissa koeaikapurkua koskevassa säännöksessä (TSL 1:4.4) säädetään, että työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työsopimuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 157/2000 vp) mukaan purkuperusteen tulee olla työntekijän henkilöön ja hänen työsuoritukseensa liittyvä syy. Vakiintuneen tulkinnan mukaan työsuhdetta ei voi purkaa koeajalla tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla, esimerkiksi toiminnan tappiollisuuteen vedoten.

Ottaen huomioon, että työntekijän raskaus oli työnantajan tiedossa, tasa-arvovaltuutetun mukaan näyttäisi siltä, että asiassa syntyy olettama tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä. Ongelma vuokrasopimuksen kanssa, johon selvityksessä vedottiin, oli lyhyt ja sopimus saatiin uusittua pari viikkoa työntekijän irtisanomisen jälkeen. Osapuolet olivat myös erimielisiä siitä, oliko koeaikapurulle työntekijän toiminnasta johtuvia perusteita. Työntekijän mukaan hän oli saanut työstään pelkkiä kehuja. Syrjintäolettamaa vahvisti myös se, että työnantaja oli lähes yhtäaikaisesti työsuhteen päättämisen kanssa rekrytoinut kolme uutta työntekijää vedottuaan sitä ennen toimintansa tappiollisuuteen, eikä ollut tarjonnut työtä juuri irtisanotulle työntekijälle.

21.12.2015