Hyppää sisältöön

Työntekijöiden käytössä olevan kuntosalin naistenvuorot (TAS 34/2012, annettu 20.3.2012)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään erään työnantajan henkilökunnalleen tarjoaman kuntosalin vuorojärjestelyä, jossa kuntosali on kahtena arkipäivänä kolme tuntia ja kolmena arkipäivänä peräti viisi tuntia varattu vain naisille. Myös lauantaisin ja sunnuntaisin kuntosali on viiden tunnin ajan varattu vain naisten käyttöön. Erillisiä vain miehille varattuja vuoroja ei ole.

Työnantaja perustelee käytäntöä henkilökunnan naisvaltaisuudella sekä sillä, että erillisiä miesten ja naisten pukuhuoneita olisi vaikea järjestää. Työnantaja ei kuitenkaan kerro, miten pukeutumistiloja koskeva kysymys on ratkaistu niinä aikoina, jolloin kuntosali on sekä naisten että miesten käytössä.

Työnantajan tarjoamassa kuntosalissa on kyse työntekijöiden työoloihin liittyvästä etuudesta, eikä elinkeinovapauteen kuuluvasta kuntosalitoiminnasta, johon sisältyy oikeus valita se muoto ja keino, jolla elinkeinonharjoittaja haluaa toimeentulonsa hankkia.

Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen etuuksia tai järjestää heidän työolojaan, kuten esimerkiksi pääsyn henkilökunnan yhteisiin liikuntatiloihin ja niiden yhteydessä oleviin pukeutumistiloihin, on tasa-arvolain kannalta keskeistä, ettei kummankaan sukupuolen edustajia aseteta epäedulliseen asemaan toisen sukupuolen edustajiin nähden.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu toteaa, että työyhteisön työolojen tasa-arvoisen järjestämisen kannalta on keskeistä löytää ratkaisu tilanteeseen, jossa vain naisille tai vain miehille on tarjolla asianmukaiset pukeutumistilat kuntosalin yhteydessä, riippumatta siitä, kuinka monesta nais- tai miesosallistujasta on kulloinkin kyse.

27.03.2012