Hyppää sisältöön

Transihmiset kääntyvät entistä useammin tasa-arvovaltuutetun puoleen

Sukupuolivähemmistöjen syrjinnästä ja tasa-arvoisen aseman edistämisestä yhteiskunnassa on saatava säännökset tasa-arvolakiin. Näin esitti tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen TransHelsinki-seminaarin puheessaan lauantaina 20. marraskuuta 2010.

- Sukupuolivähemmistöt on syrjinnän kieltojen lisäksi kirjattava lakiin myös tasa-arvon edistämissäännöksiin, jotka koskevat viranomaistoimintaa, työelämää ja oppilaitoksia. Sukupuolivähemmistöt on otettava lakiin mukaan laajasti siten, että säännökset koskevat kaikkia transihmisiä ja intersukupuolisia, sanoi Mäkinen.
Tasa-arvolain muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vaalien jälkeen.

Tasa-arvovaltuutetun työssä tärkeäksi osaksi on viime vuosina noussut sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman edistäminen ja heihin kohdistuvan syrjinnän ehkäiseminen. Transihmiset ovat löytäneet tasa-arvovaltuutetun ja ottaneet valtuutettuun yhteyttä esimerkiksi Kelan korvauskäytäntöihin, uimahallien ja liikuntatilojen pukeutumis- ja peseytymistiloihin ja työ- ja opiskelutodistusten uusimiseen liittyvissä kysymyksissä. Tasa-arvovaltuutettu on oppinut transihmisiltä paljon, ja oppimisprosessi jatkuu.
- Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemukset kertovat paljon sukupuolesta ja sen kohtaamisesta yhteiskunnassamme ja tekevät näkyviksi sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisemiseen liittyviä asenteita. Raivaatte avoimempaa ja suvaitsevaisempaa yhteiskuntaa meille kaikille, lausui Mäkinen puheessaan.

Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on viime aikoina ollut esillä myös useissa kansainvälisissä yhteyksissä. Esiin ovat nousseet muun muassa tautiluokituksen käyttö, sukupuolivähemmistöjen määritteleminen lainsäädännössä, vaatimukset sukupuolivähemmistöjen lisääntymiskyvyttömyydestä, virallisten asiakirjojen muutokset (passi, henkilötunnus, ajokortti, tutkintotodistukset, työtodistukset ja niin edelleen) ja parisuhteita koskevat kysymykset. Lisäksi on selvitetty sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa häirintää, kiusaamista ja erilaisia viharikoksia.

Vuonna 2011 sukupuolivähemmistöt on yksi tasa-arvovaltuutetun toiminnan painopistealue. Valtuutettu järjestää toukokuussa 2011 seminaarin aiheesta. Puhujaksi saapuu muun muassa edustaja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta. Tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa eurooppalaisesta ihmisoikeustilanteesta muun muassa taustaksi valmisteilla olevalle tasa-arvolain muutokselle.

Tasa-arvovaltuutettu on viranomainen, jonka pääasiallinen tehtävä on valvoa, että tasa-arvolakia noudatetaan. Lisäksi valtuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan toteutumista.

20.11.2010