Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2018 on ilmestynyt

Tasa-arvovaltuutetun toimintavuotta 2018 leimasi vahvasti ensimmäisen eduskunnalle annettavan kertomuksen valmistelu. Valtuutettu antoi kertomuksensa tasa-arvon tilasta Suomessa eduskunnalle joulukuussa 2018. Kertomuksessa käsiteltyjä teemoja olivat tasa-arvo ja työelämässä ja oppilaitoksissa, syrjintä työelämässä, sukupuolivähemmistöjen asema, vihapuhe ja naisiin kohdistuva väkivalta. Tasa-arvovaltuutettu antoi kertomuksessa suosituksia tarvittavista lakimuutoksista sekä muista toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi.

Naisten ja miesten välinen palkkaero supistuu huomattavan hitaasti. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara sai vuonna 2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta toimeksiannon selvittää palkka-avoimuuden kehittämistä Suomessa. Selvityksen keskeinen osa olivat suositukset, joita annettiin lainsäädännön, työehtosopimusten ja työpaikkakohtaisten käytäntöjen kehittämiseksi.

Suurin osa työelämää koskevista tasa-arvovaltuutetulle tulevista työelämää koskevista syrjintäepäilyistä liittyy syrjintään raskauden tai perhevapaiden perusteella. Tasa-arvovaltuutettu käynnisti alkuvuonna 2018 työnantajille suunnatun Edelläkävijä-kampanjan perhemyönteisten työelämäkäytäntöjen edistämiseksi ja raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ennaltaehkäisemiseksi.  Raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi kahden viimeisen vuoden aikana. Syrjintään liittyvät yhteydenotot lisääntyivät jälleen vuonna 2018.

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomuksessa on kuvattu valtuutetun syrjinnän vastaista työtä, tasa-arvovaltuutetulle vuonna 2018 tulleita syrjintäepäilyjä sekä työtä tasa-arvon edistämiseksi. Vuosikertomus 2018 on luettavissa verkossa (pdf):

 

Tasa-arvovaltuutetun vuoden 2018 vuosikertomuksen kansikuva..

 

05.07.2019