Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

Klikkaa kuvasta vuosikertomukseen ja tutustu tasa-arvovaltuutetun käsittelemiin tapauksiin



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sekä translain uudistamiseen liittyvät kysymykset painottuivat tasa-arvovaltuutetun toiminnassa vuonna 2013. Myös työelämän syrjintäepäilyt  olivat vahvasti esillä tasa-arvolain valvontatyössä. Tasa-arvovaltuutetun vuonna 2012 toteuttaman Oikeutta odottaville   -kampanjan vaikutus näkyi valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa: huomattavan suuri osa työelämän syrjintää koskevista asiakasyhteydenotoista liittyi raskaussyrjintään. Vuosikertomuksessa on kuvattu erilaisia valtuutetun tutkimia syrjintäepäilyjä.

Tasa-arvosuunnitelmien valvonnassa keskityttiin valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien yritysten henkilöstöpoliittisten tasa-arvosuunnitelmien tarkastamiseen. Oppilaitosten osalta tarkastettiin Uudenmaan lukioiden toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat. Tasa-arvovaltuutettu sai myös aiempien vuosien tapaan sekä miehiltä että naisilta lukuisia yhteydenottoja tavaroiden ja palveluiden tarjontaan liittyvästä syrjinnästä.

På svenska:  Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2013
In English: Annual report 2013 by the Ombudsman for Equality 

01.07.2014