Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle (TAS 9/2019; TyV K 22-2018 vp, annettu 8.1.2019)

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara oli eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana 9.1.2019 tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle. Tasa-arvovaltuutettu antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen tasa-arvon tilasta Suomessa.

Tasa-arvovaltuutettu nosti kuulemisessa esiin keskeisiä tasa-arvon haasteita, kuten raskaus- ja perhevapaasyrjinnän, sukupuolten palkkaeron, sukupuolivähemmistöjen aseman ja translain välittömän uudistustarpeen, seksuaalisen häirinnän, naisiin kohdistuvan väkivallan ja lisääntyneen vihapuheen. Valtuutettu painotti, että tasa-arvoa on edistettävä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja esitti, että Suomi määrittelisi kansalliset, mitattavat tasa-arvotavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan.

Tasa-arvovaltuutettu on matalan kynnyksen oikeusturvaviranomainen. Tasa-arvon edistymisen kannalta olisi tärkeää, että tasa-arvovaltuutettu voisi suunnata lainvalvontatehtävän lisäksi enemmän resursseja myös tasa-arvoa edistävään ja syrjintää ennaltaehkäisevään toimintaan. Valtuutettu huomautti, että tasa-arvovaltuutetun resurssit eivät vastaa laajaa toimikenttää ja lainmuutosten myötä lisääntyneitä tehtäviä, mistä myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on toistuvasti ilmaissut huolensa.

Kertomuksessaan tasa-arvovaltuutettu antaa suosituksia lakimuutoksista ja muista tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä.
Tasa-arvovaltuutetun lausunto kertomuksesta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle kokonaisuudessaan sekä tasa-arvovaltuutetun suositukset ovat luettavissa alla olevista liitteistä.

10.01.2019