Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun lausunto CEDAW-komitealle (TAS 6/2014, annettu 20.1.2014)

Tasa-arvovaltuutettu on toimittanut Yhdistyneiden kansakuntien Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvovalle CEDAW-komitealle eräitä keskeisiä ja ajankohtaisia kansallisia tasa-arvokysymyksiä koskevan lausunnon.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu nostaa esiin palkkasyrjinnän sekä raskauden ja perhevapaiden perusteella tapahtuvan syrjinnän, joka on edelleen merkittävä huolenaihe työelämässä. Tasa-arvovaltuutetun mukaan Suomen on ryhdyttävä sekä kansallista lainsäädäntöä tarkentaviin että muihin tarvittaviin toimiin kummankin huolenaiheen osalta. Komitea käsittelee CEDAW-sopimuksen tuomien sopimusvelvoitteiden kansallista toteutumista koskevaa Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia helmikuussa 2014.

Tasa-arvovaltuutettu on nostanut raskaus- ja palkkasyrjinnän esiin myös vuonna 2013, kun Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvova TSS-komitea käsitteli Suomen kuudetta TSS-sopimusta koskevaa määräaikaisraporttia.

Lue koko lausunto:  Tasa-arvovaltuutetun lausunto Cedaw-komitealle (TAS 6/2014).pdf (20.4 kt )

Tasa-arvovaltuutetun lausunto samoin kuin muut CEDAW-komitean istuntoa koskevat asiakirjat löytyvät myös CEDAWin sivuilta:
CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Lisätietoja: ylitarkastaja Miko Lempinen, puh. 0295 163 155

06.02.2014