Tasa-arvovaltuutettu vastustaa esitystä terveydenhuoltohenkilökunnan oikeudesta yksipuolisesti kieltäytyä raskauden keskeytyksen suorittamisesta

Kansalaisaloitteessa (KAA 2/2015 vp) on ehdotettu terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteistä oikeutta yksipuolisesti kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä. Tasa-arvovaltuutettu on antanut aloitteesta lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valtuutettu vastustaa ehdotetun lisäyksen tekemistä lainsäädäntöön.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa, että myös potilaan oikeudet ovat asiassa keskeisiä. Raskaudenkeskeytys on naisten lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvä asia. Suomessa raskauden keskeytys on lakisääteisesti turvattu terveydenhuollon palvelu.

Kieltäytymisoikeuden kirjaaminen lakiin voisi vaarantaa raskauden keskeytykseen liittyvien laissa säädettyjen terveyspalveluiden saatavuuden ja viime kädessä potilaan terveyden. Raskauden keskeytyksen voisivat viivästyä, vaikka ne lain mukaan tulisi keskeyttää niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Se voisi myös uhata alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumista terveyspalveluiden saatavuudessa. Kieltäytymisoikeuden kirjaaminen lakiin voisi myös johtaa siihen, että potilas kokisi lakisääteisten oikeuksiensa kyseenalaistamista.

Lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto kansalaisaloitteesta, jossa esitetään lakisääteistä oikeutta terveydenhuollon henkilökunnalle kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä

 

 

27.11.2015