Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu: Translakia muutettava asia- ja ihmisoikeusperusteilla

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen peräänkuulutti oikeaa tietoa päätöksenteon pohjaksi translain muutosta käsitelleessä seminaarissa 21. marraskuuta. Mäkinen kertoi huomanneensa työssään, miten vaikeaa on saada oikeaa tietoa perille silloin, kun kyse on sukupuolen moninaisuudesta.

- Mielikuvitus saa siivet ja erilaiset uhkakuvat kummittelevat. Näin on käynyt esimerkiksi keskusteltaessa translakiin tarvittavista muutoksista. Iltapäivälehdissä translain nimi on ollut jopa vaihtumassa miesten synnytyslaiksi. 

Translaissa on säädetty niistä edellytyksistä, joilla transsukupuoliset henkilöt voivat saada oikeudellisen sukupuolensa ja henkilötunnuksensa vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiään. Tällaisia translaissa asetettuja edellytyksiä ovat muun muassa lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset.

- Asia on kuitenkin sinänsä yksinkertainen. Transsukupuoliset henkilöt haluavat elää ja tulla tunnustetuiksi oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisessa sukupuolessa. Tätä oman sukupuoli-identiteetin mukaista elämää ei saisi vaikeuttaa ja estää, ei varsinkaan lainsäädännöllä. On myös huomattava, että transsukupuolisilla henkilöillä on lapsia ja tulee vastakin olemaan translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta huolimatta. Säännös lisääntymiskyvyttömyydestä on siis paitsi leimaava ja ihmisarvoa loukkaava, myös täysin turha, Mäkinen totesi.

Käytännössä translain säännöksellä vain pakotetaan ihmiset lykkäämään tai luopumaan kokonaan oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisen henkilötunnuksen hakemisesta, jos he haluavat lapsia tai eivät muista syistä hakeudu lisääntymiskyvyttömyyden aiheuttaviin lääketieteellisiin hoitoihin tai toimenpiteisiin. Tällainen tilanne vaikeuttaa transsukupuolisten ihmisten elämää ja vaarantaa heidän yksityisyyden suojansa.

Tasa-arvovaltuutetun kanta on, että erityisesti translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo perus- ja ihmisoikeuksia kuten transsukupuolisten henkilöiden oikeutta tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään.

- Toivon, että translain muuttaminen etenee nopeasti. Valmisteluun on tärkeä saada mukaan transihmisten järjestöjen ja ihmisoikeusasiantuntijoiden edustus, Mäkinen korosti.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen puhui 21.11.2012 Setan, Trasekin ja eduskunnan ihmisoikeusryhmän järjestämässä Missä translain uudistus viipyy? -seminaarissa. Seminaari oli osa TransHelsinki-tapahtumaviikkoa.

Lisätietoja:
tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, puh. 0295 163 153
ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru, puh. 0295 163 159

21.11.2012