Tasa-arvovaltuutettu toivoo keskustelua sukupuolten tasa-arvosta yliopistoissa

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen toivoo, että suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa käytäisiin nykyistä enemmän keskustelua naisten uramahdollisuuksista ja urakehityksestä. Suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen johtopaikoille nousee yhä edelleen enemmän miehiä kuin naisia.


Esimerkiksi Tampereen yliopisto valitsi kuluneella viikolla yhdeksän uutta tieteenalayksikön johtajaa. Kaikki valitut olivat miehiä, vaikka hakijoista noin joka kolmas oli naisia. Tasa-arvovaltuutetun mukaan työnantajalla on oikeus valita avoinna olevaan työtehtävään pätevin henkilö. Tasa-arvolaki ei rajoita tätä oikeutta. Tasa-arvovaltuutettu ei arvioi Tampereen yliopiston tekemiä yksittäisiä nimityksiä eikä tee ansiovertailuja. Valtuutettu pyytää kuitenkin Tampereen yliopistolta sen tasa-arvosuunnitelman ja tietoja siitä, miten tasa-arvosuunnitelma otettiin huomioon rekrytointiprosessissa.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on vahva tasa-arvosuunnittelun perinne. Valtuutettu toivoo, ettei tasa-arvosuunnittelu ota takapakkia.
- Nyt on mietittävä, miten yliopistot ja korkeakoulut jatkossa toimivat sukupuolten välistä tasa-arvoa edistääkseen, ja miten yliopistouudistuksen mukanaan tuomia muutoksia seurataan sukupuolten tasa-arvon kannalta.

16.12.2010