Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu pyysi ministeri Kiurua kiirehtimään translainsäädännön valmistelun etenemistä

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara esitti 23.11.2020 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle lähettämässään kirjeessä vakavan huolensa translainsäädännön uudistamisen etenemisestä.  Nykyinen translaki loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia, kuten mm. ihmisoikeusvaltuuskunta on kannanotossaan 19.12.2017 todennut. Tasa-arvovaltuutettu pyysi perhe- ja peruspalveluministeri Kiurua vaikuttamaan siihen, että translainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelu etenisi nopeasti.

Tasa-arvovaltuutettu lähestyi perhe- ja peruspalveluministeriä tasa-arvolain noudattamista valvovana viranomaisena. Tasa-arvolaissa on muun muassa kielletty syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laissa on myös asetettu viranomaisille velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää. 

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että nyt eletään koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuksellista aikaa. Koronapandemian hoito on vaatinut erityisesti perhe- ja peruspalveluministeriltä ja koko sosiaali- ja terveysministeriön henkilökunnalta valtavasti työtä ja edellyttänyt asioiden tiukkaa priorisointia. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta translainsäädännön nopea uudistaminen on kuitenkin välttämätöntä, eikä se voi enää odottaa. 

Tasa-arvovaltuutettu antoi vuonna 2018 eduskunnalle kertomuksen (K 22/2018 vp), jossa oli suosituksia translain uudistamisesta. Translaissa on lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisen lisäksi muitakin uudistustarpeita. Oikeus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen pitäisi erottaa sukupuoliristiriidan lääketieteellisestä diagnosoinnista ja hoidosta. Transsukupuolisten tilanteen lisäksi uudessa laissa olisi otettava huomioon myös muunsukupuolisten ja intersukupuolisten asema. Lain säätämisen yhteydessä olisi hyvä selvittää myös alaikäisen mahdollisuutta vahvistaa sukupuolensa.

Tasa-arvovaltuutettu painotti, että on erittäin tärkeää, että lainsäädäntömuutokset saadaan tehdyiksi kuluvalla vaalikaudella. Edellisellä vaalikaudella valmistelun viivästyminen aiheutti sen, että eduskunta ei lopulta ehtinyt käsitellä silloisen työryhmän translakiin esittämiä muutoksia.  

26.11.2020