Valikko

Tasa-arvovaltuutettu: ”Oikeaa tietoa sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan”

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä asiallisen tiedon lisäämistä sukupuolen moninaisuudesta. Kaikki eivät ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä, vaan ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laissa on velvoitettu viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat ennaltaehkäisemään syrjintää.  Transihmisten aseman parantaminen on myös osa Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteita. Suomi edistää jokaisen oikeutta itse määritellä oma sukupuolensa ja seksuaalisuutensa.

– Loppujen lopuksi on kysymys hyvin yksinkertaisesta asiasta, kun puhumme sukupuolten tasa-arvosta. Jokaisella on oikeus elää oikeaksi kokemassaan sukupuolessa, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen toteaa.

Kouluilla on merkittävä rooli oikean tiedon jakamisessa ja nuorten tukemisessa. Tasa-arvovaltuutettu on huolestunut  nuorten kokemasta häirinnästä ja kiusaamisesta.
– Häirintää kokevat niin tytöt kuin pojat ja erityisesti homo-, lesbo-, bi- ja transnuoret. Kaikilla meillä on vastuu edistää sanoin ja teoin sellaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi omana itsenään.

26.02.2016