Valikko

Tasa-arvovaltuutettu: Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo transsukupuolisten ihmisoikeuksia

Transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja yksityis- ja perhe-elämään ei toteudu Suomessa, kun sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä on lisääntymiskyvyttömyys, totesi tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen TransHelsinki -seminaarissa lauantaina 19. marraskuuta pitämässään puheessa. Tasa-arvovaltuutettu on esittänyt, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan translaista. 

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa (2002/563, 1§ 1 momentin 1 kohta) edellytetään, että henkilö on lisääntymiskyvytön ennen kuin hänet voidaan vahvistaa kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty. Suomessa on parhaillaan valmisteilla ihmisoikeuspoliittinen toimintaohjelma, jonka hankkeeksi tasa-arvovaltuutettu on ehdottanut lakimuutosta.

Tasa-arvovaltuutettu painottaa, että Suomen pitäisi olla sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteuttajana kärkimaita eikä jälkijunassa.  - Translain uudistaminen ja erityisesti lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen ovat asioita, joissa Suomen pitäisi toimia heti. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on jo poistettu sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä useissa maissa: esimerkiksi Saksassa se on todettu perustuslakituomioistuimessa lainvastaiseksi. Ruotsissa sosiaalihallitus on vaatinut translain pikaista uudistamista, Mäkinen toteaa.

Tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt käytäntöjä transihmisten hedelmöityshoidoissa yksityisellä ja julkisella puolella. Sukupuolensa korjaavien ihmisten on saatava samat lisääntymistä edistävät palvelut kuin muidenkin esimerkiksi sukusolujen tallentamisessa ja hedelmöityshoidoissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru (09) 1607 4455

21.11.2011