Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu käynnistää Oikeutta odottaville -kampanjan raskaussyrjintää vastaan

Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on merkittävä ongelma Suomessa. Raskaussyrjinnän vastaisella kampanjalla Oikeutta odottaville tasa-arvovaltuutettu haluaa lisätä naisten tietoisuutta omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksista toimia, jos heitä syrjitään raskauden tai perhevapaansa vuoksi työpaikallaan. Tasa-arvovaltuutettu haastaa myös työnantajat tarkistamaan asenteitaan raskaana tai perhevapaalla olevia työntekijöitä kohtaan ja varmistamaan toimintatapojensa laillisuuden.

Raskaussyrjintä on Suomessa kesto-ongelma. Tasa-arvovaltuutetulle tulleista työelämää koskevista yhteydenotoista suuri osa liittyy syrjintäepäilyihin raskauden tai perhevapaan perusteella. Raskaussyrjintä tulee jatkuvasti esille myös työntekijäliitoissa. Muun muassa opettajat, sairaanhoitajat sekä kaupallisella ja palvelualoilla toimivat naiset joutuvat usein syrjinnän kohteiksi.

Tyypillisimmät raskaussyrjintätilanteet liittyvät työhönottoon, määräaikaisten työsopimusten jatkamiseen ja perhevapaalta palaamiseen. Työnhakija sivuutetaan työhönottotilanteessa raskauden vuoksi tai määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei uusita, kun raskaus tulee ilmi. Usein myös perhevapaalta palaavan työntekijän työtehtävät ovat "kadonneet" tai työntekijä on korvattu sijaisella.

- Tiedämme, että naiset joutuvat kaikilla koulutustaustoilla ja ammattialoilla syrjityksi raskauden tai perhevapaan perusteella, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen toteaa.

- Vain pieni osa syrjintää epäilevistä kääntyy asiansa kanssa viranomaisten puoleen. Suurin osa syrjintää kokeneista ei edelleenkään pysty tai uskalla puuttua asiaan.  Raskaussyrjintä on Suomessa aivan liian vakava ongelma, jotta voisimme esiintyä tasa-arvon mallimaana.

Kampanja osoitteessa www.oikeuttaodottaville.fi

Lisätietoja:
tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, gsm 050 330 7938

10.12.2012