Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu: Valtuutettujen yhdistymisestä voi olla hyötyä

Oikeusministeriö on tänään julkaissut muistion, jossa ehdotetaan, että tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistot yhdistetään toisiinsa hallinnollisesti. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää jatkossakin Suomessa vahvoja, riippumattomia ihmisoikeusviranomaisia. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinenja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ovat asiaa arvioituaan päätyneet hyväksymään mahdollisen yhdistymisen, kunhan valtuutettujen näkemykset otetaan valmistelussa huomioon.

– Emme ole kategorisesti yhdistämistä vastaan. Näemme voimavarojen yhdistämisessä myönteisiä mahdollisuuksia vahvistaa syrjinnän vastaista työtä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, Kirsi Pimiä ja Pirkko Mäkinen toteavat.

– Yhdistäminen ei saa olla yksi hallituksen väline ajaa tasa-arvoa alas, valtuutetut jatkavat. 

– Tärkeintä on, että toimivalta ja resurssit säilyvät nykyisellään. Edellytämme, että muistiossa esitetty tavoitetoiminnan kehittämisestä sekä ministeriön linjaus siitä, että resursseihin ei kajota, säilyvät ehdotuksen valmistelun edetessä, valtuutetut sanovat. 

Asiakkaiden tavoittamisen ja syrjinnän uhrien kannalta on hyvä, että syrjintään saisi jatkossa apua yhdestä toimistosta riippumatta syrjinnän perusteesta. Yhdessä toimimalla voidaan parantaa myös neuvontaa ja ohjeistusta.

Valtuutetut tukevat ehdotusta, jonka mukaan uuden instituution nimeksi tulisi tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvovaltuutettu-nimi on yhdenvertaisuusvaltuutettua tunnetumpi ja yleiskielessä tasa-arvolla tarkoitetaan usein muitakin yhdenvertaisuuden aspekteja kuin sukupuolten tasa-arvoa. 

Valtuutetut korostavat, että on ehdottoman tärkeää, että tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki säilyvät erillisinä.

Lisätietoa: 

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, pirkko.makinen[at]oikeus.fi
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, kirsi.pimia[at]oikeus.fi

30.05.2016