Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu hakee ylitarkastajaa määräaikaiseen tehtävään

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia ja puuttuu sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaan syrjintään sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa.
Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee yksitoista henkilöä.

Tehtävän kuvaus

Ylitarkastaja työskentelee lainvalvontatehtävissä ja valmistelee tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja, antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille sekä osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Lisäksi tehtäviin saattaa kuulua myös osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen erityisen soveltuvana pidetään oikeus- tai hallintotieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavissa tehtävissä, perehtyneisyys sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn ja työoikeudellinen osaaminen.

Arvostamme hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kielitaito

Ylitarkastajan tehtävässä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Virkasuhde on määräaikainen ajalle 1.9.2024–31.8.2025
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan
Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
Määräaikaisuuden peruste: sijaisuus.
Virka on viraston yhteinen.

Palkkaus

Palkkauksen peruste: Viran palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän sisällöstä riippuen. Tehtävän vaativuusluokka sijoittuu joko vaativuusluokkaan 18 (4338,36 €/kk) tai vaativuusluokkaan 19 (4598,58 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon. Joustavat työaikamme ja etätyöjärjestelymme helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Tehtävän hakeminen

Hae tehtävää 5.8.2024 klo 16.15 mennessä. 
ID: 6171

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Tasa-arvovaltuutettu kirjaamo
PL 22
00023 Helsinki

Lisätietoja

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen puh. 0295 666 831 (ajalla 8.–19.7.2024)
Ylitarkastaja Päivi Lehto puh. 0295 666 841 (ajalla 22.7.2024–5.8.2024)

08.07.2024