Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu hakee korkeakouluharjoittelijaa

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamisesta. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. 

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee yksitoista henkilöä. 

Korkeakouluharjoittelijan pääasialliset työtehtävät

Tasa-arvovaltuutetun lainvalvontaan liittyvät tehtävät (neuvonta, ohjaus ja kannanottojen valmistelu), selvitysten laatiminen ja muut esihenkilön osoittamat tehtävät 

Harjoittelijalta toivotaan

Pitkälle edenneet opinnot, hyvä kielitaito ja IT-osaaminen. Kiinnostus sekä perus- ja ihmisoikeus- että syrjintäkysymyksiin katsotaan eduksi, samoin valmius itsenäiseen työskentelyyn selvitysten tekemisessä. Hakijan tulee olla opiskelija. Tehtävä sopii oikeustieteen tai muun soveltuvan tieteenalan opiskelijalle.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Ajankohta ja harjoittelun kesto

Sopimuksen mukaan 3 kuukautta

Työn luonne

Kokoaikatyö

Harjoittelijoiden määrä

1 korkeakouluharjoittelija

Palkkaus

palkka: 1632 euroa/kk. Toiveena, että harjoittelijalle on myönnetty harjoittelutuki. 

Sijainti

Helsinki (Hämeentie 3)

Tehtävän hakemiseen liittyvät tiedot

Hae harjoittelupaikkaa työnhakupalvelu Jobteaserin kautta tästä linkistä. Viimeinen hakupäivä: 16.2.2024.

Lisätietoja korkeakouluharjoittelusta

ylitarkastaja Päivi Lehto, puh. 0295 666 841
 

05.01.2024