Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu haastaa koulut toimimaan seksuaalista häirintää vastaan

Ei meidän koulussa -materiaalipaketti tukee vaikean aiheen käsittelyssä

Tuoreiden tutkimusten mukaan nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä, mutta kouluissa siihen puututaan harvoin. Tasa-arvovaltuutettu on oppilaitostyössään saanut opettajilta palautetta, että häirintään puuttuminen koetaan kouluissa vaikeaksi. Vaikka ilmiö tunnistetaan, keinoja siihen puuttumiseen ei välttämättä ole.

Tasa-arvovaltuutettu on nyt tuottanut koulumaailman arkeen sopivan, seksuaalista häirintää nuorten näkökulmasta käsittelevän opetusaineiston kouluille ja haastaa Suomen yläkoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Materiaali sisältää myös kyselypohjan, jonka avulla koulussa voidaan kartoittaa ja seurata häirintäkokemusten yleisyyttä ja sitä, vaikuttavatko häirintää vastaan tehdyt toimet tilanteeseen.

- Tavoitteena on vahvistaa häirinnän vastaista kulttuuria ja ottaa käyttöön selkeät yhteiset säännöt siitä, miten häirintään puututaan. Toivomme mahdollisimman monen koulun tarttuvan tilaisuuteen ja käyttävän tätä aineistoa tunneilla. Työpaikoilla seksuaaliseen häirintään suhtaudutaan jo vakavasti. Lasten ja nuorten kohdalla on myös päästävä nollatoleranssiin, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen korostaa.

Häirinnän vastaiseen työhön ilmoittautuneen helsinkiläisen Kallion lukion oppilaat ovat tyytyväisiä, että seksuaalisen häirinnän käsittely tulee osaksi opetusta.

- Tämä on tosi tärkeä asia. Aivan mahtavaa, että kouluissa aletaan vihdoin puhua seksuaalisesta häirinnästä. Jos nuoret tietäisivät, että siihen suhtaudutaan vähättelemättä ja että oikeasti siihen puututaan, ehkä häirinnästä myös uskaltaisi kertoa ja se saataisiin loppumaan, Viviana Irving, Anna Kirvesniemi ja Tuulia Heiskanen Helsingin Kallion lukiosta sanovat.

Oppilaitosten on tasa-arvolain mukaan edistettävä tasa-arvoa ja puututtava seksuaaliseen häirintään. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva tasa-arvolain uudistus velvoittaa tulevaisuudessa myös peruskoulut edistämään tasa-arvoa ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään koulussa.

 Lisätietoja:
tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, 0295 163 153, [email protected]
tiedottaja Päivi Ojanperä, 0295 163 160, [email protected]
www.eimeidankoulussa.fi

Ei meidän koulussa -opetusaineisto kouluille: www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

Haasteeseen on jo lähtenyt mukaan Opetushallitus, Kallion lukio, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Espoon Martinkallion koulu sekä lapsiasiavaltuutettu.

08.09.2014