Valikko

Tasa-arvo-opas peruskouluille: Tasa-arvotyö on taitolaji

Opetushallituksen johdolla laadittu opas, Tasa-arvotyö on taitolaji, on julkaistu 10.12.2015. Peruskouluille ja opetuksen järjestäjille suunnatun oppaan tavoitteena on selkiyttää sitä, miten oppilaitoskohtaista suunnitelmallista tasa-arvoa edistävää työtä käytännössä tehdään peruskouluikäisten lasten kanssa. Opas myös kannustaa lisäämään ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antaa tietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä sekä häirinnän ehkäisykeinoista. Tasa-arvovaltuutettu kuului oppaan laatineeseen työryhmään.

Tasa-arvolain oppilaitoksia koskevat edistämissäännökset ovat vuoden 2015 alusta lähtien koskeneet myös perusopetusta antavia oppilaitoksia. Edistämissäännösten laajentamisella on haluttu varmistaa, että myös peruskoulussa tehdään järjestelmällistä työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Myös vuonna 2014 annetuissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa on sitouduttu sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvolaki ja opetussuunnitelmien perusteet toimivat oppaan peruslähtökohtina.

Peruskoulujen ensimmäisten koulukohtaisten tasa-arvosuunnitelmien tulee olla laadittuina vuoden 2017 alkuun mennessä. Opetuksen järjestäjällä on vastuu siitä, että sen hallinnoimissa kouluissa tehdään suunnitelmallista työtä tasa-arvolain edellyttämällä tavalla.
Klikkaa kuvasta oppaaseen:

 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Miko Lempinen, puh. 0295 666 834
 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää oppaaseen perustuvaa koulutusta maaliskuussa 2016. Koulutusten tarkoituksena on tukea ja innostaa perusopetuksen järjestäjiä ja kouluja käytännön tasa-arvotyössä ja tasa-arvolain mukaisten tasa-arvosuunnitelmien laadinnassa.
Lisätietoa STM:n koulutustilaisuuksista

21.12.2015