Hyppää sisältöön

Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto edelleen ajankohtainen

Anja Nummijärvi, Tasa-arvo 3/03

Työllä on tunnetusti sukupuoli. Kypäräpäisen metallitehtaan hitsarin oletamme tavallisesti mieheksi. Sihteerin ammatti taas on mielikuvissamme yleensä naisen ammatti, vaikka käytännössä näin ei aina olekaan. Mielikuvat ovat omiaan ylläpitämään sukupuolen mukaan eriytyneitä koulutusvalintoja ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota.

Aina sukupuolen ja ammatin yhdistäminen ei ole vain piiloista. Toisinaan esimerkiksi työpaikkailmoituksissa tehtävään haetaan nimenomaisesti joko miestä tai naista. Ennen tasa-arvolakin voimaantuloa tämä oli yksityissektorilla periaatteessa mahdollista ammatissa kuin ammatissa. Tasa-arvolailla tähän käytäntöön kuitenkin puututtiin.

Tasa-arvolaki kieltää syrjivän ilmoittelun. Kiellettyjä eivät ole pelkästään sellaiset ilmoitukset, joissa työ- tai koulutuspaikka ilmoitetaan nimenomaisesti vain joko naisen tai miehen haettavaksi. Kiellettyjä ovat myös ilmoitukset, joista muutoin selvästi ilmenee työ- tai koulutuspaikan olevan tarkoitettu vain toista sukupuolta oleville.

On ammatteja, joihin tasa-arvolain estämättä voidaan hakea joko naista tai miestä. Klassisia esimerkkejä tällaisista ovat näyttelijän ja tanssijan ammatit sekä uinninvalvojat uimahallissa, jossa ei käytetä uima-asua ja joissa naisilla ja miehillä on omat vuorot. Työsuhteen henkilökohtaisuus on peruste valita esimerkiksi kotiapulaiseksi tai sairaan henkilökohtaiseksi hoitajaksi joko nainen tai mies. Tällöin työpaikkailmoituksessa on syytä ilmoittaa haettavan sukupuoli, mikäli etukäteen on selvää, että tehtävään otetaan vain jompaa kumpaa sukupuolta oleva henkilö. Tehtävään on myös mahdollista hakea vain joko naista tai miestä, jos tämä perustuu työpaikalla tehtyyn tasa-arvosuunnitelmaan.

Syrjivän ilmoittelun kielto koskee paitsi työnantajia myös muita ilmoituksesta vastuussa olevia tahoja kuten mainostoimistoja ja, jos ilmoitus julkaistaan lehdessä, tuon lehden päätoimittajaa.

Kun tasa-arvovaltuutettu saa tiedon syrjivältä vaikuttavasta ilmoituksesta, valtuutettu ottaa asian omana aloitteenaan selvitettäväkseen. Keskustelu työnantajan kanssa ja kehotus noudattaa kieltoa vastaisuudessa on yleensä riittänyt.

Tasa-arvolautakunta voi tarpeen vaatiessa kieltää menettelyn jatkamisen tai uusimisen sakon uhalla. Asian voi saattaa tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö.

30.09.2003