Hyppää sisältöön

Syrjinnän ja vihapuheen torjunta vaalikampanjoissa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuselinten eurooppalainen verkosto Equinet on julkaissut suosituksen syrjinnän ja vihapuheen torjuntaan vaalikampanjoissa.
 
Syrjimättömyys ja tasa-arvo ovat eurooppalaisen demokratian kulmakiviä. Koska vaalikampanjat mittaavat sitoutumista näihin arvoihin, on huolestuttavaa havaita niin usean kampanjan sortuvan syyllistämiseen, syrjivään kielenkäyttöön ja vihapuheeseen ympäri Eurooppaa. Tämä haittaa tavallisten ihmisten elämää, sillä se voi vähentää ihmisten arvokkuutta tai kunnioitusta ja vakavammissa tapauksissa aiheuttaa vieraantumista tai jopa toisiin kohdistuvia hyökkäyksiä. On selvää, että syrjivä kielenkäyttö ja vihapuhe voivat vahingoittaa yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja johtaa suvaitsemattomuuden ja turvattomuuden kierteeseen.

Poliitikoilla on erityinen vastuu syrjinnän ja vihapuheen torjunnassa, sillä heillä on vaikutusvaltaa suureen yleisöön. Poliittinen retoriikka on tehokas muutosta edistävä työkalu, jota demokratian perusoikeuksien mukaisesti suojellaan sananvapauden takaavilla säännöksillä. Toisaalta, jos retoriikkaa käytetään vihamieliseen ja syrjivään viestintään, se voi aiheuttaa laaja-alaista suvaitsemattomuutta tai jopa kannustaa viharikoksiin. Sen vuoksi poliitikkojen tulee soveltaa sananvapauttaan vastuullisesti ja mainostaa vaaliohjelmaansa reilusti ja muita kunnioittavasti.

Tiedotusvälineillä – mukaan lukien sosiaalisen median alustat – on tärkeä vastuu välttää vahvistamasta syrjiviä viestejä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun raportoidaan vihapuheesta. Asianmukaisten selitysten ja kriittisen reflektoinnin avulla tiedotusvälineet voivat varmistaa julkisen keskustelun pysymisen terveillä ja syrjimättömillä raiteilla myös vaalien aikana. 

Jokaisella on oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelimet ovat itsenäisiä valtion laitoksia, jotka tarjoavat tukea kaikille syrjinnän kohteeksi joutuneille yksilöille sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja torjuvat syrjintää sekä häirintää yleisellä tasolla. Eurooppalaista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävänä asiantuntijana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten eurooppalainen verkosto Equinet on laatinut tämän suosituksen edistääkseen syrjinnästä ja vihapuheesta vapaita vaalikampanjoita.  

Equinetin suositus on suunnattu poliittisille puolueille, ehdokkaille ja tiedotusvälineille (mukaan lukien sosiaalinen media), ja se keskittyy yleiseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteeseen, syrjinnän kieltämiseen, vihapuheeseen puuttumiseen, herkkien aiheiden käsittelyyn sekä tasa-arvoisen edustuksen edistämiseen vaalilistoilla. Se painottaa tasa-arvon merkitystä yleiseurooppalaisena arvona, vaatii tasa-arvoisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden jatkuvaa noudattamista ja vetoaa edellä mainittuihin tahoihin, jotta ne pitävät kiinni eurooppalaisen demokratian perusarvoista ja Euroopan yhteisistä perustuslaillisista perinteistä.
 
(Equinetin tiedote suosituksista, julkaistu 20.3.2019)

02.04.2019