Sukupuolivähemmistöjen oikeusasema on kirjattava selkeämmin tasa-arvolakiin

Tasa-arvovaltuutettu TransHelsinki tapahtumassa 15.11.2008: Sukupuolivähemmistöjen oikeusasema kirjattava tasa-arvolakiin selkeämmin

Sukupuolivähemmistöjen oikeusasemaa tulee selkiyttää lainsäädännössä. Tasa-arvolakia on muutettava siten, että sukupuolivähemmistöt lisätään lakiin.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on todennut, että tasa-arvolain säännöksiä tulee tulkita niin, että ne kattavat myös sellaisen syrjinnän, joka perustuu sukupuolen korjaukseen. Tasa-arvovaltuutettu on tulkinnut lakia niin, että se koskee myös muita sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ei kuitenkaan tällä hetkellä mainita tasa-arvolain tekstissä lainkaan.

Sukupuolivähemmistöjen syrjintää ilmenee työelämässä, oppilaitoksissa ja   erilaisten palvelujen tarjonnassa. Sukupuolivähemmistöjen asemassa on myös muita epäkohtia, jotka kaipaavat selvittämistä. Tasa-arvovaltuutetulle on tullut näistä ongelmista enenevästi yhteydenottoja.

Viime päivinä esillä olleessa Imatran kirkkoherran tapauksessa on pohdittu henkilön mahdollisuuksia jatkaa entisessä työssään sukupuolen korjausleikkauksen jälkeen. Tasa-arvolain mukaan sukupuolen korjaus ei ole peruste muuttaa henkilön työehtoja tai irtisanoa työntekijä. Tilanne voi olla toinen vain niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa tasa-arvolaki sallii tehtävän laadun vuoksi valinnan perustuvan henkilön sukupuoleen.

Tasa-arvosuunnittelulla työpaikoilla ja oppilaitoksissa voidaan ennaltaehkäistä myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintää ja parantaa oppimisympäristöä ja työyhteisöä.

15.11.2008