Sukupuoli ei saa enää jatkossa vaikuttaa vakuutusten hintoihin

Sukupuoli ei enää tulevaisuudessa saa vaikuttaa vakuutusten hintoihin. Euroopan unionin tuomioistuin antoi asiaa koskevan ennakkopäätöksen tiistaina 1. maaliskuuta 2011. Tuomioistuimen päätöksessä todetaan, että vakuutusten hinnoittelun sukupuolen perusteella on loputtava viimeistään 21. joulukuuta 2012.

- Euroopan unionin tuomioistuimen päätös vaikuttaa myös tasa-arvolakiin, jota tulee näiltä osin muuttaa, toteaa tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.

Tasa-arvovaltuutetulle on viime vuosina tullut useita vakuutusten hinnoittelua koskevia yhteydenottoja.

Jo vuodelta 2004 olevan EU-direktiivin mukaan miehiä ja naisia tulee kohdella yhdenvertaisesti tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa. Euroopan unionin jäsenvaltioille annettiin kuitenkin mahdollisuus poiketa direktiivistä esimerkiksi vakuutusten hinnoittelussa. Ehtona oli, että vakuutusmaksujen pohjana olevat vakuutusmatemaattiset tiedot ja tilastotiedot ovat luotettavia, säännöllisesti ajantasaistettuja ja yleisesti saatavilla.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi jo vuonna 2005, kun direktiivi tuli Suomessa voimaan, että vakuutusten hinnoittelun tulisi olla sama miehille ja naisille.

Lisää aiheesta:
Euroopan unionion tuomioistuimen päätös

02.03.2011