Hyppää sisältöön

Sukupuoleen viittaavat tehtävänimikkeet

Tasa-arvovaltuutettu saa vuosittain useita yhteydenottoja, joissa valtuutettua pyydetään selvittämään, ovatko sukupuoleen viittaavat tehtävänimikkeet ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

Työmarkkinoilla ja lainsäädännössä on edelleen hyvin yleisesti käytössä useita sukupuoleen viittaavia tehtävänimikkeitä. Esimerkiksi emäntä- ja mies-päätteiset nimikkeet sekä eräät muut ammattinimikkeet saattavat synnyttää ja vahvistaa sellaista mielikuvaa, että kyseisessä ammatissa toimiva työntekijä on tiettyä sukupuolta.

Tasa-arvolakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että yleisesti omaksutun toiseen sukupuoleen viittaavan ammattinimikkeen käyttäminen työpaikkailmoituksessa ei vielä tee siitä syrjivää. Tasa-arvovaltuutettu onkin säännönmukaisesti katsonut lausuntokäytännössään, että esimerkiksi myyntimies- tai emäntä-nimikkeen käyttö työpaikkailmoituksissa ei sinänsä riko tasa-arvolain määräyksiä. Edellytyksenä on, ettei ilmoituksissa ole erikseen mainittu, että tehtävään halutaan tiettyä sukupuolta oleva henkilö.

Tasa-arvovaltuutettu pitää kuitenkin tärkeänä, että työmarkkinoilla kiinnitetään huomiota tehtävänimikkeiden kehittämiseen, etteivät ne omalta osaltaan ylläpidä töiden ja ammattien sukupuolten mukaista jakoa. Tasa-arvovaltuutetun mukaan olisi suositeltavaa käyttää esimerkiksi ilmaisua emäntä/isäntä tai nimikettä, joka ei viittaisi lainkaan sukupuoleen.

(Esim. Dnrot TAS 8/2012; TAS 40/2012; TAS 301/2011; 380/2011)

15.02.2012