Hyppää sisältöön

Sponsorirahojen jakaminen urheiluseuroille (TAS 176/2014, annettu 3.9.2014)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko Porin kaupungin vapaa-aikalautakunta toiminut tasa-arvolain mukaisesti myöntäessään eräälle miesten jalkapalloseuralle enemmän sponsorirahaa kuin eräälle naisten jalkapalloseuralle. Porin kaupungin vapaa-aikaviraston tasa-arvovaltuutetulle toimitetun selvityksen mukaan sponsorirahan myöntämisperusteena on joukkueen tuoma myönteinen julkisuus kaupungille. Sponsorirahoista päätetään tapauskohtaisesti sponsoroitavan kohteen markkina-arvon perusteella. Joukkuepalloilussa seuran markkina-arvo noudattaa pitkälti otteluiden katsojamääriä.

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että tasa-arvolaki ei edellytä, että sponsorirahoja olisi jaettava urheilijan sukupuolen tai joukkueen sarjatason perusteella. Tasa-arvolaki edellyttää kuitenkin, etteivät jakoperusteet ole syrjiviä. Vaikka sponsorirahan myöntämisedellytysten ei voitane katsoa olevan tasa-arvolain vastaisia, ei kyseisten myöntämisedellytysten voida myöskään katsoa edistävän naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Valtuutettu katsoo, että sponsorirahan jakamisessa on kyse urheilutoiminnan taloudellisesta tukemisesta. On tärkeää, että myös sponsorirahan jakoperusteita kehitettäessä ja päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Turun hallinto-oikeus on todennut Porin kaupungin vuonna 2013 myöntämien sponsorirahojen jaon lainvastaiseksi. Myös vuoden 2014 sponsorirahojen jakoa koskevasta vapaa-aikalautakunnan päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

30.09.2014