Hyppää sisältöön

Pohjoismaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut tapasivat Kööpenhaminassa

Pohjoismaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen vuosittainen kokous järjestettiin 6.-7.9.2012 Kööpenhaminassa. Tanskan ihmisoikeusinstituutin isännöimään kokoukseen osallistui Suomesta tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ja vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet delegaatioineen.

Kokouksessa keskusteltiin tasa-arvon edistämisen edellytyksistä ja keinoista. Valtuutetut totesivat, että lainsäädännöstä huolimatta syrjintä on edelleen ongelma Pohjoismaissa ja että nykyiset keinot syrjinnän torjumiseksi eivät riitä. Monissa Pohjoismaissa onkin parhaillaan käynnissä lainsäädännön arviointi- ja kehittämishankkeita. Sekä tasa-arvovaltuutettu että vähemmistövaltuutettu korostivat, että Suomessa olisi tärkeää myöntää valtuutetuille riittävät ja yhtäläiset toimivaltuudet puuttua syrjintään eri elämänalueilla.

Keskustelussa todettiin, että mentorointi ja työpaikkojen työryhmät ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi toimintatavoiksi työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä. Suomen tasa-arvovaltuutettu on pitkään vieraillut erityyppisissä työpaikoissa keskustelemassa niiden tasa-arvosuunnitelmista. Käytäntö herätti runsaasti kiinnostusta muissa Pohjoismaissa.

21.09.2012