Parturien ja kampaamojen hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen

Tasa-arvovaltuutettu ja Kuluttajavirasto ovat uusineet kannanottonsa parturien ja kampaamojen hinnoittelusta. Tasa-arvolain syrjinnän kieltoa tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa on tehostettu mahdollisuudella vaatia syrjinnästä tuomioistuimessa hyvitystä. Sukupuoleen perustuva hinnoittelu on kiellettyä syrjintää. Palvelujen hinnoittelu ei saa perustua asiakkaan sukupuoleen, vaan hänen hiuksilleen kulloinkin tehtävään toimenpiteeseen.


TASA-ARVOVALTUUTETTU
KULUTTAJAVIRASTO                                                                                                                                                                  22.4.2010


PARTURIEN JA KAMPAAMOJEN HINNOITTELU EI SAA PERUSTUA SUKUPUOLEEN

Erilaiset hinnat miehille ja naisille ovat herättäneet keskustelua muun muassa kampaamo- ja parturipalveluissa. Hinnoittelusta on otettu toistuvasti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun ja Kuluttajavirastoon.

Sukupuoleen perustuva hinnoittelu on kiellettyä syrjintää. Parturi- tai kampaamoyrittäjät voivat tarjota asiakkailleen oman liikeideansa, ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua. Palvelujen hinnoittelu ei saa kuitenkaan perustua asiakkaan sukupuoleen, vaan hänen hiuksilleen kulloinkin tehtävään toimenpiteeseen. Hintaan saavat vaikuttaa palvelun vaatiman työn määrän lisäksi esimerkiksi tekijän ammattitaito, työn vaativuus, käytetyt aineet sekä liikkeen sijainti.

EU:n alueella tavaroista ja palveluista ei saa periä eri hintaa miehiltä ja naisilta direktiivin 2004/113/EY perusteella. Suomessa sukupuoleen perustuva hinnoittelu on kielletty naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Tasa-arvolain syrjinnän kieltoa tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa on tehostettu 1.1.2009 voimaan tulleella uudella 8 e §:llä ja mahdollisuudella vaatia syrjinnästä tuomioistuimessa hyvitystä.

Tasa-arvolakia rikkonut tavaran tai palvelujen tarjoaja voidaan tuomioistuimessa tuomita suorittamaan syrjitylle hyvitystä. Tarvittaessa tasa-arvovaltuutettu voi saattaa tasa-arvolain vastaisen hinnoittelun tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Tasa-arvolautakunta voi kieltää syrjivän hinnoittelun jatkamisen sakon uhalla. Syrjintä elinkeinotoiminnassa sukupuolen perusteella on kielletty myös rikoslaissa.

 


Pirkko Mäkinen                                                          Marita Wilska
Tasa-arvovaltuutettu                                                 Kuluttajaviraston ylijohtaja Kuluttaja-asiamies

Tasa-arvovaltuutetun toimisto                                Kuluttajavirasto
PL 33, 00023 Valtioneuvosto                                  PL 5, 00531 Helsinki
09-16001                                                                    010-194700

 

 

25.05.2010