Hyppää sisältöön

Pääsylipun alennus naisille

Tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty kannanottoa erään autonäyttelyn pääsylippujen hinnoitteluun. Lipun hinta on ollut 20 euroa/aikuinen, mutta yhtenä tapahtumapäivänä lipun hinta on naisille ollut kymmenen euroa, mikä on koettu miehiä syrjiväksi. Syrjinnästä ei kuitenkaan näyttäisi olevan kyse, sillä toiselle sukupuolelle voidaan antaa pieniä alennuksia, kunhan ne ovat tilapäisiä.

Tasa-arvovaltuutetun toimistoon on tullut useita yhteydenottoja, joissa on pyydetty valtuutetun kannanottoa erään yhdistyksen järjestämän autonäyttelyn pääsylippujen hinnoitteluun. Pääsylipun hinta on ollut 20 euroa/aikuinen, mutta yhtenä tapahtumapäivänä lipun hinta on naisille ollut kymmenen euroa, mikä on koettu miehiä syrjiväksi.

Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan menettely on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää, jos henkilö asetetaan julkisella tai yksityisellä sektorilla yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan. Tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on kuitenkin sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Tällainen erilainen kohtelu on sallittua vain tietyissä, rajatuissa tilanteissa. Syrjityiksi itsensä kokeneiden asiakkaiden tulee kertoa asiasta tavaran tai palvelun tarjoajalle, jotta tällä on mahdollisuus korjata menettelynsä.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mukaan esimerkiksi urheiluseurojen tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamat alennukset ovat mahdollisia, jos ne eivät ole jatkuvasti voimassa ja niiden rahallinen arvo ei ole kovin tuntuva. Kun otetaan huomioon asiayhteys ja menettelyn hyväksyttävä tavoite, erilainen kohtelu ei näissä tilanteissa ole syrjintää.

Koska urheiluseurojen tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamat tilapäiset ja pienet alennukset ovat mahdollisia, yhtenä päivänä naisille suunnattu pääsylipun kymmenen euron suuruinen alennus ei näyttäisi olevan tasa-arvolain vastaista syrjintää.
(useita diaarinumeroita, mm. TAS/122/2010)

11.05.2010