Valikko

Opiskelijoita valittaessa ei saa kysyä raskaudesta tai vanhemmuudesta

Tasa-arvovaltuutetulle on tullut useita tiedusteluja siitä, onko oppilaitoksella opiskelijavalintaa koskevassa haastattelussa oikeus kysyä hakijan raskaudesta, perheenhuoltovelvollisuuksista tai perheen perustamissuunnitelmista.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki eli tasa-arvolaki kieltää syrjinnän paitsi sukupuolen myös raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvoitteiden perusteella. Aivan samalla tavalla kuin työpaikkahaastattelussa, näihin seikkoihin ei pääsääntöisesti saa kiinnittää huomiota myöskään oppilaitoksissa opiskelijoita valittaessa.

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa tasa-arvolain syrjinnän kiellosta erityisesti niitä oppilaitoksia, joiden käytössä on oppilasvalintoja tehtäessä henkilöhaastatteluun perustuva osio.

Opiskelupaikkaa hakevan raskaudesta tai perheenhuoltovelvollisuuksista tiedusteleminen opiskelijavalintaa koskevassa haastattelussa mahdollistaa yksilöön kohdistuvan syrjinnän ja voi aiheuttaa epäilyn sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Tilanteessa, jossa oppilaitosta epäillään syrjinnästä raskauden perusteella, oppilaitoksen tulee esittää näyttö siitä, ettei hakijan raskaus ole vaikuttanut kielteisesti valintapäätökseen.

08.06.2009