Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät apurahat huippu-urheilijoille (TAS 123/2018, annettu 14.8.2018)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko naisurheilijaa syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla huippu-urheilijoille myönnettävien apurahojen jaossa.Yhteydenoton mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö oli myöntänyt naispuoliselle urheilijalle pienemmän apurahan kuin samaa lajia harrastaville miespuolisille urheilijoille siitä huolimatta, että miesurheilijoilla olisi yhteydenoton mukaan ollut selkeästi heikommat tulokset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman selvityksen mukaan apurahan myöntäminen oli perustunut ennalta laadittuihin kriteereihin, ei sukupuoleen. Huippu-urheilijoille myönnetyt apurahat ovat harkinnanvaraisia, eikä apuraha ole palkkio menestyksestä. Apurahaa myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso.

Ministeriö totesi selvityksessään, että kyseisen naisurheilijan tuloskehityksen ja arvokisamenestyksen ei katsottu olevan aiempien vuosien perusteella riittävän nousujohteista verrattuna kansainvälisen tason kehitykseen ja urheilijan menestysennusteeseen. Miesurheilijoiden osalta oli puolestaan perusteita uskoa, että onnistuessaan heillä olisi mahdollisuus parantaa edellisen kauden sijoitustaan. Näillä perusteilla verrokkeina toimineille miesurheilijoille myönnettiin suurempi apuraha kuin yhteydenottajalle.

Tasa-arvovaltuutettu muistutti lausunnossaan, että sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle on tärkeää mahdollisimman suuri avoimuus ja läpinäkyvyys niissä periaatteissa, joita esimerkiksi varojen tai apurahojen jakamisessa noudatetaan. Myös huippu-urheilijoille myönnettävän valmennus- ja harjoitteluapurahan jaossa tulee noudattaa tasa-arvon periaatetta, eikä urheilusuorituksen ja siitä saatavan tunnustuksen tule olla riippuvainen urheilijan sukupuolesta. Vaatimus tosiasiallisten yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumisesta tulee ottaa huomioon kaikessa urheilu- ja liikunta-toimintaan liittyvässä päätöksenteossa.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ollut syyllistynyt tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään, kun se on myöntänyt kyseiselle naisurheilijalla pienemmän apurahan kuin samaa lajia harrastaville miehille.

31.12.2018