Hyppää sisältöön

Opettajan työsuhdetta ei jatkettu raskauden ja perhevapaalle jäämisen vuoksi (TAS 215/2012, annettu 18.3.2013)

Naisopettaja pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko häntä syrjitty tasa-arvolain vastaisesti, kun hän ei ole saanut jatkoa määräaikaiseen englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan tehtäväänsä eräässä yhteiskoulussa.

Opettaja määräaikainen toimi englannin ja ruotsin kielen opettajana yhteiskoulussa on uusittu vuodeksi kerrallaan kolmena vuonna peräkkäin vuodesta 2009 lukien. Lukuvuoden 2010-2011 hän on ollut äitiysvapaalla. Vuonna 2012 opettaja tuli uudelleen raskaaksi. Hänen äitiysvapaansa alkoi 18.7.2012 ja  viimeinen määräaikainen toimensa päättyi 31.7.2012. Sen jälkeen hänen määräaikaista työsopimustaan ei ole uusittu.

Yhteiskoulun antamassa selvityksessä todetaan, että kyseisen opettajantoimen määräaikaisuuden peruste on ollut väliaikainen toimi. Selvityksen mukaan opettajan sopimusta ei ole jatkettu, koska koulussa perustettiin kokonaan uusi tehtävä, joka koulun noudattaman käytännön mukaisesti täytettiin julkisen haun kautta. Uuden tehtävän tunnit muodostuivat työnantajan mukaan lausuntoa pyytäneen opettajan ja erään toisen kieltenopettajan aiemmin pitämistä englannin oppitunneista. Lausuntoa pyytänyt opettaja haki tehtävää, mutta siihen valittiin häntä kokeneempi ja pätevämpi henkilö. Työnantajan selvityksen mukaan lausunnonpyytäjää on kuitenkin pidetty hyvänä opettajana.

Tasa-arvolain sääntelyn tarkoituksena ei ole rajoittaa työnantajan oikeutta supistaa, laajentaa tai muutoin järjestellä toimintaansa. Tilanteessa, jossa toiminnan uudelleen järjestämisen seurauksena toteutetaan henkilöstövaihdoksia, lähtevät työntekijät eivät saa valikoitua raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.

Saadun selvityksen mukaan uusi englannin kielen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ei eroa vaativuudeltaan, tuntimäärältään tai opetusryhmiltään lausuntoa pyytäneelle opettajalle kuuluneesta tehtävästä muutoin kuin sillä tavalla, että siitä puuttuu ruotsin kielen opetusvelvollisuus. Tehtävä on näin ollen sisällöltään suppeampi kuin opettajan aiemmin hoitama tehtävä, eikä tehtävänkuvan muutoksella siksi voida perustella hänen kilpailuttamistaan muiden hakijoiden kanssa. Uusi tehtävä ei ole toistaiseksi voimassa oleva, vaan luonteeltaan määräaikainen, kuten lausuntoa pyytäneen opettajan hoitama tehtävä, joten sen kilpailuttamista ei voida perustella myöskään työsuhteen kestoajalla.  Kyseinen opettaja olisi ollut pätevä ja ilmeisesti myös sopiva tehtävää hoitamaan, koska hänen sopimuksensa on aikaisemmin useamman kerran uusittu.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi lausunnossaan, että opettajan tehtävän uusimatta jättämiseen on vaikuttanut raskaus ja jääminen perhevapaalle. Asiassa ei ole esitetty hyväksyttävää syytä työnantajan menettelylle, joten siinä on rikottu tasa-arvolain syrjinnän kieltoa.

25.03.2013