Naisurheilun näkyvyys Yleisradion kanavilla (TAS 41/2010)

Tasa-arvovaltuutettu on toistuvasti kiinnittänyt tiedotusvälineiden huomiota siihen, että naisten ja miesten urheilusta on tärkeä tiedottaa tasapuolisesti. Tiedotusvälineiden on todettu keskittyvät pääosin miesten kilpa- ja huippu-urheiluun. Yksilölajeja harrastavat naiset ovat esillä lähinnä suurkilpailujen aikana, mutta naisten joukkueurheilu näkyy tiedotusvälineissä vain harvoin.

Tiedotusvälineissä on vedottu siihen, että miesten urheilu kiinnostaa yleisöä enemmän kuin naisten, koska naisten urheilun taso on heikompi kuin miesten.

Tasa-arvovaltuutettu on muistuttanut tiedotusvälineitä siitä, että tällaiset oletukset perustuvat siihen virheelliseen olettamukseen, jonka mukaan naisten tuloksia tulisi verrata miesten tuloksiin ja pitää miesten suorituksia arvioinnin perustana.

Yleisön on vaikea kiinnostua naisten urheilusta, ellei se ole nykyistä enemmän esillä tiedotusvälineissä. Lisäämällä tiedottamista naisten urheilusta tiedotusvälineillä olisi mahdollisuus kasvattaa itselleen uutta katsoja- ja lukijakuntaa. Samalla kannustettaisiin naisten ja tyttöjen urheilua.

Naisten urheilusta kertominen ja sen arvostaminen tiedotusvälineissä samassa määrin kuin miesten urheilun lisäisi tärkeältä osaltaan liikunnan ja urheilun tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Aiemmat kannanotot asiasta: TAS 336/2009, TAS 294/2006, tiedote 26.4.2004

31.12.2010