Hyppää sisältöön

Naisten jalkapallo-otteluiden kenttäolosuhteet (TAS 238/2011, annettu 2.4.2012)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko jalkapallo-otteluiden vuoroja koskeva menettely tasa-arvolain mukaista. Yhteydenoton mukaan peliolosuhteet olisivat naisten otteluissa järjestelmällisesti huonommat kuin miesten otteluissa. Naisten otteluita pelattaisiin usein hiekkakentällä, vaikka vieressä olisi tyhjä nurmi- tai tekonurmikenttä.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi asiasta selvitykset Suomen Palloliiton Uudenmaan piiriltä, Suomen Palloliiton Helsingin piiriltä, Helsingin kaupungin liikuntavirastolta sekä Vantaan kaupungin liikuntapalvelulta. Kysymystä käsiteltiin lisäksi yhteisessä tapaamisessa. Tapaamisissa ja valtuutetun saamista kirjallisista selvityksistä ilmeni, että kenttiä ylläpitävä taho myöntää seuroille pelikenttien käyttövuorot, mutta seura on usein se taho, joka päättää millä kentällä seuran joukkueet pelaavat.

Kannanottopyynnössä mainitut naisten ja miesten sarjat eivät ole keskenään vertailukelpoisia ja kenttiä koskevat laatuvaatimukset riippuvat sarjatasosta. Naisten sarjatasojen vähäisempi määrä vaikuttaa sarjatasojen vertailuun. Se, että tytöillä ei ole poikien tapaan A-juniorisarjaa, vaan he siirtyvät 18-vuotiaana suoraan naisten sarjaan, vaikuttaa myös osaltaan siihen, että naisten ja miesten sarjoja on vaikea verrata keskenään.

Naisten ja miesten sarjojen yhdenmukaistaminen saattaisi johtaa huomattavaan korotukseen naisten pelaajalisenssimaksuissa. Tämän seurauksena naisharrastajien määrä saattaisi pienentyä. Tällä hetkellä rekisteröidyistä jalkapallopelaajista arviolta noin 20 prosenttia on tyttöjä/naisia.

Tasa-arvovaltuutetusta on myönteistä, että useat eri toimijat ovat tahoillaan tehneet johdonmukaista työtä kannustamalla tyttöjä ja naisia perinteisesti miesten lajina pidetyn jalkapallon pariin. Esimerkiksi Suomen Palloliiton vuosina 2001–2007 toteuttaman hankkeen seurauksena niin tyttö- ja naispelaajien kuin -joukkueidenkin määrä kasvoi selkeästi. Tyttöjen ja pelaamisen aloittamisen kynnyksen madaltaminen esimerkiksi tyttöjen ja naisten edullisemmilla pelaajalisensseillä on myönteinen ja tosiasiallista tasa-arvoa edistävä pyrkimys. Tasa-arvovaltuutetusta on tärkeää, että tyttöjen ja naisten jalkapalloa tukevat toimenpiteet ovat osa Suomen Palloliiton perustoimintaa.

Seura on usein se taho, joka päättää millä kentällä seuran joukkueet pelaavat. Tasa-arvovaltuutettu huomautti, että Suomen Palloliiton ja sen piirien lisäksi myös urheiluseurojen on noudatettava kaikessa toiminnassaan vastuullisuutta. On keskeistä, että myös seurat tukevat yhtäläisten ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista omassa toiminnassaan, jotta jokaisella sukupuolesta riippumatta olisi tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa jalkapalloa.

30.04.2012