Naisille suunnattu järjestötoiminta ei riko tasa-arvolakia (useita diaarinumeroita, mm. TAS 367/2009)

Tasa-arvovaltuutetulta on toistuvasti tiedusteltu näkemystä siitä, toimiiko Naisasialiitto Unioni ry tasa-arvolain vastaisesti hyväksyessään jäseniksi vain naisia ja järjestäessään ainoastaan naisille suunnattua toimintaa.

Yhdistymisvapauden perustana on yhdistysten sisäinen itsemääräämisoikeus ja toimintavapaus. Yhdistykset voivat vapaasti hyväksyä haluamansa säännöt ja valita niiden mukaan jäsenensä.

Tasa-arvolain mukaan syrjintää ei ole vain joko naisten tai miesten hyväksyminen yhdistyksen jäseniksi, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen. Naisasialiitto Unionin säännöissä on nimenomainen maininta siitä, että se hyväksyy jäsenikseen ainoastaan naisia.

Tasa-arvovaltuutettu on lausunnoissaan todennut, että Naisasialiitto Unionin kurssitoiminnan suuntaaminen vain naisille on verrattavissa oikeuteen valita jäseneksi naisia, ja on johdettavissa suoraan yhdistyksen säännöistä. Naisyhdistys voi siten toimia vain naisten kesken. Toiminnan suuntaaminen vain naisille kuuluu yhdistysautonomian piiriin eikä se ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

23.09.2009