Hyppää sisältöön

Naisasialiitto Unioni hakee juristipäivystäjiksi vain naisia (Dnro TAS 314/2008)

Tasa-arvovaltuutetulta on tiedusteltu, toimiiko Naisasialiitto Unioni tasa-arvolain vastaisesti hakiessaan juristipäivystäjiksi vain naisia.

Juristipäivystäjien tehtävänä on tarjota naisille suunnattua maksutonta suullista oikeudellista neuvontaa. Juristipäivystäjältä edellytetään kykyä vastata itsenäisesti eri oikeudenaloja koskeviin kysymyksiin. Mikäli neuvontapalvelu olisi pelkästään oikeudellisten neuvojen antamista, ei työn luonteessa teknisesti olisi mitään sellaista, joka estäisi miespuolista henkilöä suoriutumaan siitä.

Kannanotossaan tasa-arvovaltuutettu totesi, että neuvontapalveluun turvautuvat naiset ovat usein vaikeassa henkilökohtaisessa tilanteessa muun muassa lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen väkivallan tai sukupuoleen perustuvan työsyrjinnän takia. Neuvontatilanne edellyttää tällöin paitsi herkkyyttä nähdä neuvottavan tilanteeseen liittyvät sukupuolisidonnaiset piirteet myös luottamusta neuvojan ja neuvontaan turvautuvan välillä. Neuvonnan tarkoitus saattaa vaarantua, jos tätä luottamusta ei synny. Tämän johdosta on perusteltua olettaa, että tilanne, jossa Naisasialiitto Unioniin yhteyttä ottanut tai Unionin toimitiloihin tullut nainen saa neuvoja toiselta naiselta, edistää neuvontatilanteen luottamuksellisuutta.

Tasa-arvovaltuutettu arvioi olevan luontevaa, että yhdistyksen asiakaspalvelutehtävissä olevat työntekijät ovat naisia, kun ottaa huomioon Unionin toiminnan tavoitteen tasa-arvon edistämiseksi ja sen että Unioni toimii vain naisten kesken. Koska juristipäivystys on osa Unionin suunnitelmallista tasa-arvon edistämistä, tehtävän rajaaminen vain naisten haettavaksi voidaan tulkita tasa-arvolain mukaiseksi työn tai tehtävän laadusta johtuvaksi painavaksi ja hyväksyttäväksi syyksi. Menettely ei näin ollen ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

08.05.2009