Hyppää sisältöön

Miessakit ry sai hakea toimistosihteeriksi miestä (TAS 63/2017, annettu 24.5.2017)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, oliko Miessakit ry:n työpaikkailmoitus tasa-arvolain mukainen. Työpaikkailmoituksessa haettiin toimistosihteeriksi nuorta miestä.

Työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy voi joissain tapauksissa oikeuttaa käyttämään sukupuolta nimenomaisena työntekijän valintaperusteena. Tällöin sukupuolella täytyy olla läheinen yhteys kyseiseen työhön tai tehtävään.

Miessakit ry:n tasa-arvovaltuutetulle toimittamassa selvityksessä todetaan, että yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vahvistaa miesten itseluottamusta ja omanarvontuntoa, ja siten myös vaikeissa elämäntilanteissa olevien miesten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja omien oikeuksiensa toteutumiseen. Palvelutilanne edellyttää herkkyyttä nähdä neuvottavan henkilön tilanteeseen liittyvät sukupuolisidonnaiset piirteet sekä luottamusta neuvojan ja neuvontaan turvautuvan välillä. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus saattaa vaarantua, jos tätä luottamusta ei synny.

Miessakit ry toteaa selvityksessään, että yhdistyksen tarkoituksen ja työn luonteen kannalta on olennaista, että yhdistyksen henkilöstö koostuu vain miespuolisista työntekijöistä. Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että tässä tapauksessa kyseessä oli työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy käyttää sukupuolta työntekijän valintaperusteena. Tästä syystä miespuolisen toimistosihteerin hakeminen työpaikkailmoituksessa ei ollut tasa-arvolain vastaista.

13.06.2017