Hyppää sisältöön

Maskun Naisten päivät -kampanja rikkoi tasa-arvolakia (TAS 349/2011)

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että Maskun Kalustetalon naisille suuntaama Naisten päivät -kampanja asetti miehet siinä määrin epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella, että yrityksen syys-lokakuun vaihteeseen sijoittunut kampanja oli tasa-arvolain vastainen.

Tasa-arvovaltuutettu sai useita yhteydenottoja, joissa valtuutettua pyydettiin selvittämään, ovatko Maskun vain naisille suuntaamat tarjoukset ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Kampanjan aikana Masku tarjosi naisasiakkaille muun muassa yli 600 euron ostoksesta kuljetus- ja kasauspalvelun puoleen hintaan.

Tasa-arvolaki sallii tavaroiden ja palveluiden tarjoamisen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille vain tietyissä rajatuissa tilanteissa. Esimerkiksi äitienpäivää tai isänpäivää koskevat toiselle sukupuolelle kohdistetut tarjoukset ovat mahdollisia, jos kyse on vain harvoin annettavasta huomionosoituksesta, jonka rahallinen arvo on suhteellisen pieni.

Tasa-arvovaltuutettu piti Maskun vain naisille suuntaamia tarjouksia kuitenkin rahalliselta arvoltaan huomattavina. Yli kaksi viikkoa kestänyttä kampanjaa ei myöskään voinut verrata äitienpäivään tai isänpäivään kohdistuvaan yhden päivän pituiseen kampanjaan.

Maskun Kalustetalo keskeytti Naisten päivät -kampanjansa ennen sen suunniteltua päättymispäivää sen saaman kielteisen huomion vuoksi.

Lue lisää: Maskun Kalustetalon kampanja_TAS 349_2011 lausunto (pdf, 320 kB)

12.10.2011