Hyppää sisältöön

Liikunnanopettajakoulutuksen sukupuolikiintiöt tasa-arvolain vastaisia (TAS 217/2017, annettu 7.1.2020)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintaperusteita koskevan lausunnon. Opiskelijavalintoja koskevan käytännön mukaan Jyväskylän yliopiston liikuntabiologisen pääaineryhmän pääsykokeen toiseen vaiheeseen kutsumisessa sekä liikuntapedagogiikan toiseen vaiheeseen kutsumisessa ja lopullisessa valinnassa käytetään sukupuolikiintiöitä.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, ettei Jyväskylän yliopiston opiskelijavalintoja koskevalle käytännölle ylläpitää sukupuolikiintiöitä ole esitetty riittäviä perusteluja. Käytäntö on siten tasa-arvolain vastainen.

Tasa-arvovaltuutettu kuuli asian valmistelun aikana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa, opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:tä. Lisäksi Jyväskylän yliopistolle varattiin mahdollisuus antaa erillinen liikuntatieteellisen tiedekunnan selvitystä koskeva lausunto.

Jyväskylän yliopistoa pyydettiin ilmoittamaan tasa-arvovaltuutetulle kuuden kuukauden kuluessa, mihin toimiin se on lausunnon saatuaan ryhtynyt.

 

 

08.01.2020