Hyppää sisältöön

Lausunto pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksesta (TAS/296/2021, annettu 7.6.2021)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut 15.6.2021 lausunnon (TAS/296/2021) pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksesta. Tasa-arvovaltuutettu piti lausunnossaan erittäin myönteisenä, että pelastusalalla on ryhdytty määrätietoisiin toimiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ottamiseksi huomioon nykyistä paremmin. Kyseinen toimintaohjelma, joka perustuu kentällä tehtyihin selvityksiin, auttaa pelastusalan toimijoita kiinnittämään oikeisiin asioihin huomiota tasa-arvon edistämisessä ja tasa-arvosuunnittelussa.

Lausunnossa kiinnitettiin erityistä huomiota palkkaeroihin pelastusalalla ja työoloihin, joiden osalta kehotettiin muun muassa kiinnittämään huomiota sukupuolivähemmistöihin. Pelastusalan koulutukseen pääsyn osalta todettiin mm., että fyysisten suorituskykytestien olisi syytä kuvastaa työn asettamia todellisia suorituskykyvaatimuksia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota tasa-arvon edistämisvelvoitteisiin sekä sukupuolen moninaisuuden huomioon ottamiseen ja häirinnän poistamiseen.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä (pdf).

18.06.2021