Hyppää sisältöön

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain (540/2018) muuttamisesta (dnro 16/010/2019) (TAS 229/2019, annettu 19.8.2019)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia niin, että lapselle palautetaan subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa ehdotettua muutosta ja pitää erittäin tärkeänä subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kaikkien lasten oikeudeksi. Muutos parantaisi sukupuolten tasa-arvoa ja vanhempien mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

 

 

19.08.2019