Hyppää sisältöön

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018 vp; TAS 543/2018, annettu 11.1.2019)

Tasa-arvovaltuutettu oli 15.1.2018 kuultavana hallituksen esityksestä uudeksi työaikalaiksi (HE 158/2018 vp). Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteessa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia sekä ottaa huomioon EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on kerrottu pyrittävän muun muassa varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto liitteenä kokonaisuudessaan.

15.01.2019